Webbers en de bankoverval

Door Theo-Henk Streng

”Laten we nog even snel wat geld gaan halen,” zei Webbers tegen zijn hondje Webbie. ”Dan kunnen we daarna een ijsje kopen.”
Ze liepen het bankgebouw binnen. Er waren nog een paar klanten.
”Ah Webbers!” zei meneer Poen toen hij aan de beurt was. ”Wat kan ik voor je betekenen?”
”Ik zou graag wat geld op willen nemen.”
Maar op dat moment gingen de deuren open. Er klonk een knal en geschrokken draaide Webbers zich om.
”Geld of we schieten!”
Twee mannen, verkleed als clowns, stonden bij de deur. Ze hadden een pistool in hun hand.
Geschrokken gegil weerklonk. Webbie kroop angstig achter Webbers weg.
”Kom hier met het geld!” zei een van de clowns. ”Of we schieten!”
Meneer Poen stond te trillen op zijn benen. ”Hoeveel wilt u hebben?” bibberde hij.
”Alles,” zei de clown. ”En schiet een beetje op!”
Angstig draaide meneer Poen zich om en opende de bankkluis. Hij haalde een tas tevoorschijn en begon de bundeltjes bankbiljetten erin te stoppen.
Webbers keek geschrokken naar de twee clowns. Eentje hield de andere klanten onder schot. Zijn collega bleef meneer Poen strak in de gaten houden.
Webbers dacht na. Dit kon hij toch niet laten gebeuren? Al het geld waar die mensen zo voor gespaard hadden! Nee, dit mochten die boeven niet doen. Hij moest er een stokje voor steken. Maar wat kon hij doen? Hij keek naar Webbie en kreeg ineens een idee. Hij knielde en fluisterde wat in Webbie’s oor. Daarna aaide hij hem over zijn hoofd.
”Ga staan, jij!” schreeuwde een van de clowns.
Terwijl Webbers overeind ging staan, liep Webbie naar meneer Poen, aan de andere kant van de balie. Meneer Poen keek even naar Webbers, die alleen maar knipoogde. De overvallers hadden niks in de gaten.
”Zo, zit het geld er allemaal in?”
”Ja,” zei meneer Poen. ”Ga uw gang. Neem het maar mee.”
Terwijl een clown de mensen onder schot bleef houden, nam de ander de tas over. Hij grijnsde gevaarlijk. ”Tot nooit meer ziens!” zei hij. ”Of misschien toch wel!” Hij grinnikte.
Daarna liepen de clowns achteruit de bank uit.
Het werd muisstil.
”Wat is je plan?” vroeg meneer Poen aan Webbers.
”Bel de politie maar vast,” zei Webbers. Op zijn gemakje liep hij het bankgebouw uit. Hij zag nog net hoe de overvallers in een auto wilden stappen. Maar toen begon het.
”Zei jij iets?” vroeg een van de clowns.
”Nee,” zei de ander.
”Ik hoorde toch echt iets…”
”Wat dan?”
”Het komt… het komt uit die tas! Die tas met geld praat, Rico!”
Clown Rico fronste zijn wenkbrauwen. ”Dat kan toch helemaal niet. Geef eens hier, Paljas.”
Paljas gaf hem de zak en terwijl Rico die openscheurde, sprong Webbie eruit. Hij begon boos te grommen en beet Rico in zijn neus. Zijn pistool kletterde op de grond. ”Haal hem van me af!” schreeuwde hij. ”Haal dat monster van me af!”
Maar op dat moment kwamen twee politieauto’s de straat ingescheurd. Agenten stapten uit en stormden op de twee clowns af. Ze werden opgepakt en kregen handboeien om.
”Heel goed werk,” zei een van de agenten. ”Mooi gedaan.”
”Wat ben ik blij dat jij in de bank was, Webbers,” zei meneer Poen. Hij raapte de tas met geld van de grond. ”Wat kan ik voor je betekenen? Als ik iets kan doen, zeg je het maar.”

Webbers aaide Webbie. ”Laten we dan maar snel wat geld halen,” zei hij, ”dan kunnen Webbie en ik een ijsje kopen. Want dat waren we van plan!”
Einde

Leuke websites

Geen zin om met Webbers te spelen? Klik hier om naar andere leuke websites te gaan.

Spelletjes

Ook leuk: